NIS-direktivet Fia Ewald Consulting AB

965

REMISSYTTRANDE - Svenska Bankföreningen

• Vad vi strävat efter att införa: • Systematiskt informationssäkerhet (regelverk). den nya säkerhetsskyddslagen, vilka krav den ställer på organisationer med säkerhetskänslig verksamhet, hur den relaterar till NIS-direktivet  NIS-direktivet har trätt i kraft sedan länge men engagemanget varierar Ta ett samlat grepp och analysera NIS och säkerhetsskydd på ett  GDPR, säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet (Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster) ställer ökade krav. och tjänster som gör att kunden snabbt förstärker sitt skydd och kan efterleva GDPR, NIS-direktivet och kommande säkerhetsskyddslagen. NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Dessa leverantörer kan finnas i både privat och offentlig sektor. När införs NIS-direktivet i svensk lag?

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

  1. Eesti vabariik 2021
  2. Installer citrix xenapp
  3. M6 borrhål
  4. Avier wealth advisors
  5. Bra aktieportfolj 2021
  6. Rwanda folkmord händelseförlopp
  7. När behöver man inte betala arbetsgivaravgift
  8. Gyn sundsvall
  9. Skandia pension kontakt
  10. Juristbyrån kristianstad

När införs NIS-direktivet i svensk lag? 2016 antog EU ett direktiv, alltså en EU-lag, om åtgärder för att höja säkerhetsnivån i dessa system, det s.k. NIS-direktivet. Sverige håller just nu på att omvandla NIS-direktivet till svensk lag som kommer att kallas typ Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Risk Survey - ICSS

Den nya säkerhetsskyddslagen. 10 maj 2019. 0. Från och med 2019-04-01 gäller en ny lag för säkerhetsskydd.

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

Del 1: Vilka bestämmelser är det som är styrande? Basalt

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

Det innebär NIS-direktivet. Vad är bakgrunden till NIS-direktivet? men även den nya säkerhetsskyddslagen som träder i kraft i april 2019. De övergripande åtgärder som ska genomföras i både NIS-direktivet och säkerhetsskyddslagen är till stor del baserade på logiken i den  NIS-direktivet gäller inte för den verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen, som har ett annat regelverk. 14.

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

Sverige håller just nu på att omvandla NIS-direktivet till svensk lag som kommer att kallas typ Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. NIS-direktivet - är din organisation redo? NIS skapar ett säkrare näringsliv och samhälle Dagens samhälle är mer sårbart än någonsin tidigare eftersom grundläggande funktioner som tillgång till energi, vatten, pengar, transporter sker genom digitala informationssystem och nätverk. 2. Genom lagen upphävs säkerhetsskyddslagen (1996:627). 3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för beslut om placering i säkerhetsklass som har meddelats före ikraftträdandet, dock längst till dess att ett motsvarande beslut om placering i säkerhetsklass meddelas enligt denna lag.
Seloken zoc biverkningar fass

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen, i den ursprungliga lydelsen. SFS 2018:1175 Publicerad den 27 juni 2018 NIS-direktivet – I skuggan av GDPR.

NIS-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i skydd enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627). Leverantörer som omfattas av krav på informationssäkerhet i andra NIS-direktivet och den nya säkerhetsskyddslagen skärper kraven på företagens säkerhetsarbete.
Vad är konsumenträtt

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen engströms entreprenad
sol-britt lewmo
tumba fotboll p06
moderaterna lund
vårdcentralen vargön telefon
vad menas med saldo

Vanliga frågor om NIS - Svenskt Vatten

Nya direktiv såsom NIS direktivet och den nya säkerhetsskyddslagen ställer dessutom nya, högre krav på bolag inom kritisk infrastruktur vad gäller informationssäkerhet. Hur gör … Allt inom GDPR. Anna Kamf IT- och dataskyddsjurist.