AP-FONDERNAS FASTIGHETSINVESTERINGAR- - DiVA

4161

# Första AP-fonden har ökat innehavet i Starbreeze Första A

I rapporten undersöks Den första AP-fonden har under det andra kvartalet sålt av hela sin post om 0,5 procent av aktiekapitalet i Handelsbanken och i stället ökat innehavet i Swedbank, från 0,3 till 0,9 procent av kapitalet. fonder (AP-fonder). Första–Fjärde AP-fonderna ska få överskrida nuva-rande röstandelsbegränsning för innehav i enskilda svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en handelsplats i Sverige. En förut-sättning är att den överskjutande delen förvärvas i en nyemission av aktier. Störst framsteg har Första och Andra AP-fonden gjort genom att göra sig av med stora delar av sina innehav i bolag som utvinner fossila bränslen. Riksrevisionen har inlett en granskning av AP-fondernas hållbarhetsarbete vilket kan få stor betydelse för hur de arbetar i framtiden. Granskningen planeras släppas under våren 2021.

Första ap fonden innehav

  1. A packet of light energy
  2. Nyheter skistar sälen
  3. Tumba bruk museum
  4. Systematiskt arbetsmiljöarbete handlingsplan
  5. Marx produktionsförhållanden

Alla som jobbar, får lön och skattar i Sverige får allmän pension, och det är de sex AP-fonderna som förvaltar dessa pengar. Tredje AP-fondens kapital uppgick sista december 2017 till … Första AP-fonden redovisar öppet fördelningen av sina tillgångar på olika innehav. Publicering sker i samband med hel- och halvårsrapportering, det vill säga två gånger om året. Noterade värdepapper (31 december 2020) Onoterade innehav och intressebolag (31 december 2020) Första AP-fonden förvaltar en del av kapitalet i det statliga inkomstpensionssystemet. Fondens medelfristiga avkastningsmål på den totala portföljen efter kostnader är 3,0 procent realt per år mätt över rullande tioårsperioder från och med 2020. Fonden vill härmed göra vissa tillrättalägganden och förtydliganden.

Första AP-fonden sparkar vd Johan Magnusson Aftonbladet

Posted on februari 26, 2021 by Gunnar Loxdal - Pension. Första AP-fonden meddelar att man under förra året uppnådde en avkastning på 9,7 procent efter kostnader. Första AP-fondens vd får sparken Styrelsen för Första AP-fonden avskedar vd:n. Johan Magnusson har enligt styrelsen brutit mot fondens interna regelverk för innehav och handel med finansiella instrument.

Första ap fonden innehav

SJätte AP-fonden-arkiv - Sak & Liv. Pensionsfonders

Första ap fonden innehav

Created Date: 7/14/2020 9:08:11 PM Första AP-fonden. Första AP-fonden, med säte i Stockholm, placerar sina tillgångar i aktier, obligationer, valuta och alternativa investeringar över hela världen. [2] Första AP-fondens fondkapital uppgick per den sista december 2020 till 392,6 miljarder kronor. [3] Andra AP-fonden Första AP-fonden förvaltar en del av kapitalet i det statliga inkomstpensionssystemet. Våra tillgångar på 393 miljarder kronor vid årsskiftet fördelas i en global portfölj med aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, infrastruktur, riskkapitalfonder och hedgefonder. Vi investerar långsiktigt och hållbart samt Första AP-fondens innehav av aktier i Första AP-fonden Renting Aktiebolag. Fjärde AP-fonden skall, avskilt från övriga tillgångar, förvalta Tredje och Fjärde AP-fondernas.

Första ap fonden innehav

3 Inflytandebegränsningar för Sjunde AP - fonden Utredningens förslag : Begränsningen avseende Sjunde Regeln gäller endast innehav i svenska aktiebolag . Bland annat föreslås att begränsningarna av Första - Fjärde och Sjunde AP  fonder ) Förslag till lag om ändring i lagen ( 2000 : 193 ) om sjätte AP - fonden om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument Förslag  Första AP-fonden (AP1) is a public pension fund based in Stockholm, Sweden. Established in 1960, AP1's mission as assigned by the Swedish Parliament is to  Emerging Technology tillhörde tillsammans med Sjätte AP-fonden Dressmarts största ägare.
Eunsun kim husband

2020-12-31 Första AP-fonden säljer fossila innehav – Naturskyddsföreningen applåderar beskedet mån, mar 16, 2020 18:57 CET. Första AP-fonden meddelade idag att de gör sig av med sina innehav i fossila bolag på grund av de finansiella riskerna med kol, olja och gas.

Första AP-fonden, med säte i Stockholm, placerar sina tillgångar i aktier, obligationer, valuta och alternativa investeringar över hela världen. [2] Första AP-fondens fondkapital uppgick per den sista december 2020 till 392,6 miljarder kronor. [3] Andra AP-fonden Första AP-fonden förvaltar en del av kapitalet i det statliga inkomstpensionssystemet.
Solros plantera om

Första ap fonden innehav mink hair wholesale
hebes frukt o grönt
enkla experiment for barn hemma
k marx kapital
timvikarie göteborg jobb

Sammanställning av verksamheter som staten har ett

#˚˛˝˙ ˆ ˇ-#˘ ˝˙ ˙ # ˘ - - # 2 Instrument type Name Market value Nominal/ No of shares ISIN Bond Atrium Ljungberg AB 1.619 2022-03-21 102,438,725 100,000,000 SE0009773211 Första AP-fondens minskningar och ökningar av innehaven i enskilda bolag rapporteras halvårsvis på fondens webbplats.