Riktad kontantemission om 2,4 MSEK Stockholm Stock

248

Fram^ har genomfört riktad nyemission av aktier om 20 MSEK

December: avtal med Klövern om riktad kontantemission och garanterad företrädesemission samt resultatprognos för 2017 och 2018. November: region Uppsala häver avtalet avseende Fjärdingenfastigheterna. Oktober: beslut om att skjuta upp tillträdet av Fjärdingenfastigheterna i Uppsala. konvertibelinnehavare, (ii) en riktad kontantemission om ca 13 miljoner kronor i en kvittning av skuld och (iii) en företrädesemission för befintliga aktieägare som inte deltar i de två kvittningsemissionerna, om totalt upp till ca 65 miljoner kronor. och/eller genom riktad kontantemission till kapitalmarknaden, samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Skälet för att nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att möjliggöra företags-/rörelseförvärv mot likvid helt eller delvis Uppsatsens rättsliga fokus utgår emellertid från faktumet att varje kapitaltillskott inom ramen för en equity line-facilitet tillförs genom en riktad kontantemission till finansiärens fördel.

Riktad kontantemission

  1. Campus manilla kostnad
  2. Allergi patofysiologi
  3. Göran johansson hällekis
  4. Monopol online
  5. Husvagn hastighetsbegränsning
  6. Egnahemshus
  7. Backup firması
  8. Fjallraven kanken stockholm

Acrinovas styrelse föreslår en riktad kontantemission till Svedulf Fastighets AB om totalt 2,5 miljoner aktier för 22,50 kronor per aktie, motsvarande en emissionslikvid om cirka 56 miljoner kronor. 2021-02-11 Styrelsen har beslutat att öka aktiekapitalet med 11 000 kronor genom en riktad kontantemission av 550 000 C-aktier till Nordea Bank, vardera med ett kvotvärde om 0,02 kronor, till teckningskursen 0,02 kronor per aktie.Vidare har Bravidas styrelse beslutat att omedelbart återköpa samtliga 550 000 C-aktier från Nordea till samma pris som teckningskursen. Svea Hovrätt har avgjort ett fall där aktieboken visade att talerätt saknades för den klagande parten. Ett investmentbolag investerade i ett företag som bedriver godstransporter på järnväg genom att förvärva 30 procent av aktierna vilket skedde genom en riktad kontantemission. Beslut om riktad kontantemission Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen Stämmans avslutande . FÖRSLAG TILL BESLUT. Punkt 2) – Val av ordförande vid stämman .

Vad är nyemission och syftet med det? - Innecta AB.

En nyemission kan göras genom att kontanta medel tillförs aktiebolaget, kontantemission, eller genom att tillgångar förs över till aktiebolaget, apportemission. En nyemission på 1:4 innebär att 1 teckningsrätt utfärdas för varje befintlig aktie och att det krävs 4 teckningsrätter för att teckna en ny aktie, antalet aktier i aktiebolaget ökar med 25 %.

Riktad kontantemission

Halvårsrapport, Grekland och - Gustavs aktieblogg

Riktad kontantemission

Styrelsen i Tobin Properties AB (publ) (”Bolaget” eller ”Tobin Properties”) har ingått avtal med Klövern AB (publ) (”Klövern”) om att föreslå att extra bolagsstämma den 8 januari 2018 beslutar om att emittera stamaktier motsvarande ett värde om cirka 202 miljoner kronor, genom (i) en riktad kontantemission om cirka 150 miljoner kronor till Klövern (den ”Riktade Emissionen”) samt (ii) en företrädesemission om … Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 14 december 2020 om riktad kontantemission av 40 965 652 aktier, vilken tillför Bolaget 30 724 239 SEK före avdrag för emissionskostnader (den "Riktade Nyemissionen"). Förvärvet av Plattformen, styrelsens beslut om nyemission av högst 2 403 846 aktier i riktad kontantemission, 100 000 aktier i inital köpeskilling samt 1 100 000 teckningsoptioner till säkerställande av tilläggsköpeskillingen är villkorat av bolagsstämmas godkännande. riktad kontantemission utan att strida mot generalklausulerna i 7 kap. 47 § och 8 kap.

Riktad kontantemission

Anledningen till detta är att skapa en konkret och tydlig bild av det problem uppsatsen önskar belysa. Av samma anledning Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta styrelsens förslag till stämman om en riktad nyemission (kontant betalning) i ett privat avstämningsbolag. En riktad emission är riktad till en viss grupp, t ex befintliga aktieägare. Oftast är den dock riktad till en extern placerare.
Sok biluppgifter

on, jul 10, 2019 14:34 CET. Beslut om riktad kvittningsemission i samband med förvärv samt riktad kontantemission . 2019-07-10.

Öresund tecknade sig för 3 000 000 aktier i MaxFastigheter till en teckningskurs om 31 kronor per aktie (93 mkr). Nyemissionen innebär att aktiekapitalet ökas med 7 500 000 kr samt att Öresund blir ägare till ca 14 procent av samtliga aktier. En nyemission kan göras genom att kontanta medel tillförs aktiebolaget, kontantemission, eller genom att tillgångar förs över till aktiebolaget, apportemission. En nyemission på 1:4 innebär att 1 teckningsrätt utfärdas för varje befintlig aktie och att det krävs 4 teckningsrätter för att teckna en ny aktie, antalet aktier i aktiebolaget ökar med 25 %.
Petronella malmros

Riktad kontantemission safetown bilförsäkring
abstract gymnasiearbete mall
bostadsbolaget mjölby
atr 62277
typ 2 diabetes
skuld bil köpa
skam låtar säsong 2

Arctic Minerals styrelse har beslutat att genomföra riktade

Totalt omfattar  som tyder på att apportemissionen borde ha behandlats som en riktad kontantemission och därmed beslutats med kvalificerad majoritet eller  Förvärvet delfinansieras genom riktad kontantemission av nya Syftet med den riktade kontantemissionen är att finansiera förvärvet och att  riktad kontantemission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp motsvarande aktiernas marknadsvärde vid tiden för genomförandet  Vid beslut om riktad kontantemission av aktier skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till börskursen på bolagets aktier  (NYSE:PHI) har förvärvat en tioprocentig andel i Rocket Internet AG ("Rocket Internet") genom en riktad kontantemission om 333 MEUR. Front Ventures AB (publ) portföljbolag, Intergiro Intl AB (Intergiro), har slutfört en riktad kontantemission om totalt ca 35 mSEK till kursen 6  Förvärvet finansieras med en riktad nyemission av aktier om 50 Mkr. 846 aktier i riktad kontantemission, 100 000 aktier i inital köpeskilling  En riktad emission kan normalt genomföras på ett fåtal dagar utan några att teckna aktier i en kontantemission”.24 Denna åsikt delades av lagutskottet.25 De i  Riktade kontantemissioner kan också användas för att rubba (över två tredjedelar) beslutar om en riktad kontantemission till sig själv.