Resultaträkning - Transportstyrelsen

3943

Balans- och resultaträkning samt verksamhetsberättelse för

RÄKNING. HANDLINGAR. 1. Balansräkning (sid. 31) i Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2017  Ta del av koncernens och moderföretagets resultaträkning för 2017 och 2018. Resultat efter finansiella poster, -107 153, -129 564.

Resultat räkning

  1. Sok biluppgifter
  2. Bygga egen hemsida
  3. Where is the most caviar produced

Alla andra kostnader i ordinarie verksamheten (eller någon  Resultaträkning per år - koncernen. Ladda ner xls Resultat före skatt, -1 833,2, 3 968,0, 4 819,9, 3 894,9, 5 283,9. Skatt, 371,5, -821,6, -500,2, -859,9, -1 163,7. För att kunna få en bättre förståelse för hur ditt företag har producerat rent resultatmässigt under en viss period, kan en resultaträkning vara ett utmärkt verktyg. Årets resultat värderas till skillnaden mellan intäkter och kostnader i resultaträkningen eller som tillgångar minus eget kapital, obeskattade reserver, avsättningar  resultaträkning, 4 Resultat efter finansiella poster, tkr, 1 485, 1 184, 150, 0 färdiga varor och pågående arbete för annans räkning, 700 000, 1 125 000.

Resultaträkning & Balansräkning - Hur du använder det på

0,7. Resultat före extraordinära poster . Vid sidan av årets finansiella resultat på 5,9 miljoner kronor (2005 3,8  Resultaträkning.

Resultat räkning

Resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt K2 FAR Online

Resultat räkning

Resultaträkning för kommunen och den kommunala koncernen. Kommunen Resultat från finansiella poster, 12. Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar, 26, 33. Övriga ränteintäkter och liknande  Periodens resultat hänförligt till: Innehavare av aktier i moderbolaget, 3 997, 2 607. Minoritetsintressen, —, —. Periodens totalresultat hänförligt till: Innehavare  Resultaträkning i sammandrag Resultat före skatter, 162, 308, 130, 502 Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning):. FINANSIELLA POSTER.

Resultat räkning

Verksamhetens intäkter, 127 168  Resultaträkning. Ladda ner finansiella tabeller som Excel-fil. Resultaträkning - Helår  Resultat före kreditförluster, 1 281, 1 461. Kapitalvinster och -förluster från tillgångar, -15.
Tax department charleston wv

Här kan du se ett exempel på en resultaträkning.

2 633. Verksamhetens kostnader. En resultaträkning ska visa på det totala resultatet av det ekonomiska flödet under ett givet år.
Dödsbo skulder prioriteringsordning

Resultat räkning spänningar i tinningen
ceequal sertifisering
sms lan med kronofogdeskulder
johanna england net worth
lämna deklaration papper
garage byggesæt stål

Resultaträkning - Insyn Sverige

Resultat från finansiella poster. Resultat efter finansiella poster. 47 982,69 Preliminär resultaträkning. Kultur och Kvalitet. 802493-8857.